Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Od 26.02. 2022 sú už bohoslužby prakticky bez obmedzení v účasti.

 viac informácií: INFO

Rovnako aj Farský úrad funguje bez obmedzení, pre istotu však odporúčame dopredu sa kontaktovať telefonicky alebo e-mailom.

Vzhľadom na to, že farnosť kvôli zrušeniu bohoslužieb zostala bez stálych finančných príjmov (zvončeky a zbierky), ak chcete prispieť, môžete poukázať milodar priamo na bankový účet farnosti: IBAN: SK 860900 0000 0000 5932 4528.

Srdečné Pán Boh odplať!