Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Píla, Dobroč, Kotmanová

Obce Píla, Dobroč a Kotmanová, Polichno a Ábelová územne patria do farnosti Divín, no nemajú katolícke sakrálne priestory pre slávenie bohoslužieb.