Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Farské oznamy

Aktuálne farské oznamy

Sviatosti a pohreby
Krst

            – – – – – –

Blahoželáme!
Sobáš – – – – – –
Blahoželáme!
Pohreb– – – – – –
R.I.P!

_________________________________________

_________________________________________

Zapisovanie úmyslov sv. omší začína vždy od 15. v mesiaci (napr. od 15. septembra, od 15. októbra atď). Zapisujú sa úmysly na nasledujúci mesiac (čiže v októbri sa zapisujú úmysly na november, v novembri na december a podobne). Zapisovanie úmyslov prebieha výhradne v kostole, v sakristii.

_________________________________________

_________________________________________