Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Farské oznamy

Aktuálne farské oznamy

Sviatosti a pohreby
Krst Hana Aláčová Píla)Blahoželáme!
Sobáš – – – – – –
Blahoželáme!
Pohreb– – – – – –R.I.P!

Zapisovanie úmyslov sv. omší začína vždy od 15. v mesiaci (napr. od 15. septembra, od 15. októbra atď). Zapisujú sa úmysly na nasledujúci mesiac (čiže v októbri sa zapisujú úmysly na november, v novembri na december a podobne). Zapisovanie úmyslov prebieha výhradne v kostole, v sakristii.

Bola vytvorená nová Facebooková stránka: Farnosť Divín