Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Sobota, 24. 9. 2022, 22:02 hod.
 liturgická farba Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Mýtna

Mýtna – filiálka

Rímskokatolícky kostol Cyrila a Metoda:

Drobné sakrálne objekty a kríže: