Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Galéria

Odpust Cyrila a Metoda - Mýtna 5.7.2024
Veľkonočná nedeľa - Divín 31.3.2024
Biela sobota - Divín 30.3.2024
Obrady veľkého piatku - Divín 29.3.2024
Krížová cesta na veľký piatok - Divín 29.3.2024
Zelený štvrtok - Divín 28.3.2024
Palmová nedeľa - Divín 24.3.2024
Palmová nedeľa - Mýtna 24.3.2024
Dramatizovaná krížová cesta - Lučenec Rúbanisko 10.3.2024
Dramatizovaná krížová cesta - Lučenec mesto 10.3.2024
Dramatizovaná krížová cesta v Nemeckej - 3.3.2024
Farská fašiangová zábava - 3.2.2024
Jasličková pobožnosť v Divíne - 6.1.2024
Požehnanie trojkráľovej vody - Divín 6.1.2024
Požehnanie trojkráľovej vody - Mýtna 6.1.2024
Betlehemci na Mýtnej - 25.12.2023
Vystúpenie betlehemcov - 25.12.2023
Sv. omša na Božie narodenie - 25.12.2023
Polnočná sv. omša v Divíne - 25.12.2023
Vigília Božieho narodenia - Mýtna 24.12.2023
Novokňazské požehnanie vdp. Radovana Gajdoša v Divíne - 19.12.2023
Požehnanie adventného venca na námestí v Divíne - 3.12.2023
Požehnanie adventného venca - Mýtna 3.12.2023
Sv. omša na pamiatku zosnulých v dome smútku - 2.11.2023
Pobožnosť na cintoríne - 1.11.2023
Slávnosť všetkých svätých - 1.11.2023
Narodeniny pána farára - 12.10.2023
Odpustová slávnosť sv. Františka z Assisi- Ružiná 1.10.2023
Poďakovanie za úrodu - Divín 1.10.2023
Poďakovanie za úrodu - Mýtna 24.9.2023
Stretnutie pri kaplnke na Siedmich chotároch - 15.9.2023
Požehnanie školských tašiek - Divín 3.9.2023
Rozlúčka s diakonom Radovanom Gajdošom - Mýtna 27.8.2023
Privítanie nového p. farára Romana Kupčáka - Divín 6.8.2023
Privítanie nového p. farára Romana Kupčáka - Mýtna 2.8.2023
Rozlúčka s p. farárom Jozefom Trubínim - Mýtna 30.7.2023
Varenie farského guľáša (dni obce Divín) - 29.7.2023
Odpust k úcte sv. Anny - 23.7.2023
Odpust k úcte sv. Anny - krížová cesta na kalváriu - 22.7.2023
Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda - Mýtna 5.7.2023
Biela sobota - 8.4.2023
Veľký piatok - 7.4.2023
Kvetná nedeľa - Mýtna 2.4.2023
Vystúpenie krížovej cesty - Stará Halič 19.3.2023
Detská krížová cesta - Divín 10.3.2023
Ekumenické stretnutie - Mýtna 2.3.2023
Fašiangová farská zábava - 18.2.2023
Požehnanie vody na slávnosť Zjavenie Pána - 6.1.2023
Jasličková pobožnosť v Divíne - 25.12.2022
Polnočná sv. omša v Divíne - 25.12.2022
Požehnanie adventných vencov - Mýtna 27.11.2022
Odpust sv. Anny (nedeľa) - 31.7.2022
Odpust sv. Anny (sobota - sv. omša a krížova cesta) - 30.7.2022
Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda - Mýtna 5.7.2022
Rozlúčka s pánom kaplánom - Mýtna 26.6.2022
Rozlúčka detí s pánom kaplánom - Divín 24.6.2022
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv - Divín 16.6.2022
Grilovačka na farskom dvore - 11.6.2022
Hubertská sv. omša - Divín 10.6.2022
Vigília Ducha Svätého - Divín 4.6.2022
Farská púť na horu Butkov a dreveného kostolíka v Ráztoke - 21.5.2022
Biela sobota - Divín 16.4.2022
Veľký piatok - Divín 15.4.2022
Požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu - Divín 10.4.2022
Pobožnosť na cintoríne - Divín 1.11.2021
Misijný ruženec - Divín 22.10.2021
Poďakovanie za úrodu - Mýtna 3.10.2021
Sv. omša pri Fatimskej Panne Márii - Tuhár 26.9.2021
1. sväté prijímanie 8.8.2021 a 22.8.2021
Odpustová slávnosť sv. Anny - 25.7.2021
Odpustová slávnosť sv. Anny - krížová cesta - 24.7.2021
Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda - 5.7.2021 Mýtna
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 3.6.2021
Mikuláš - 6.12.2020
Požehnanie adventných vencov - 28.11.2020
Rozlúčka s p. kaplánom - 11.10.2020
Rozlúčka detí s p. kaplánom - 9.10.2020
Sv. omša pri kaplnke Panny Márie - Tuhár 27.9.2020
Sedem chotárov - 15.9.2020
Sv. omša na Divínskych lazoch - 13.9.2020
Požehnanie školských tašiek - 11.9.2020
Sv. omša na Budinských lazoch - 30.8.2020
Odpust sv. Anny 26.7.2020
Odpust sv. Anny - 26.7.2020
Odpust sv. Cyrila a Metoda - 5.7.2020