Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Sobota, 24. 9. 2022, 21:19 hod.
 liturgická farba Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Galéria


Odpust sv. Anny (nedeľa) – 31.7.2022

Odpust sv. Anny (sobota – sv. omša a krížova cesta) – 30.7.2022

Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda – Mýtna 5.7.2022

Rozlúčka s pánom kaplánom – Mýtna 26.6.2022

Rozlúčka detí s pánom kaplánom – Divín 24.6.2022

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv – Divín 16.6.2022

Grilovačka na farskom dvore – 11.6.2022

Hubertská sv. omša – Divín 10.6.2022

Vigília Ducha Svätého – Divín 4.6.2022

Farská púť na horu Butkov a dreveného kostolíka v Ráztoke – 21.5.2022

Biela sobota – Divín 16.4.2022

Veľký piatok – Divín 15.4.2022

Požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu – Divín 10.4.2022

Pobožnosť na cintoríne – Divín 1.11.2021

Misijný ruženec – Divín 22.10.2021

Poďakovanie za úrodu – Mýtna 3.10.2021

Sv. omša pri Fatimskej Panne Márii – Tuhár 26.9.2021

1. sväté prijímanie 8.8.2021 a 22.8.2021

Odpustová slávnosť sv. Anny – 25.7.2021

Odpustová slávnosť sv. Anny – krížová cesta – 24.7.2021

Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda – 5.7.2021 Mýtna

Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 3.6.2021

Mikuláš – 6.12.2020

Požehnanie adventných vencov – 28.11.2020

Rozlúčka s p. kaplánom – 11.10.2020

Rozlúčka detí s p. kaplánom – 9.10.2020

Sv. omša pri kaplnke Panny Márie – Tuhár 27.9.2020

Sedem chotárov – 15.9.2020

Sv. omša na Divínskych lazoch – 13.9.2020

Požehnanie školských tašiek – 11.9.2020

Sv. omša na Budinských lazoch – 30.8.2020

Odpust sv. Anny 26.7.2020
Odpust sv. Anny – 26.7.2020

Odpust sv. Cyrila a Metoda – 5.7.2020