Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Pondelok, 6. 2. 2023, 10:13 hod.
 liturgická farba Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Galéria

Požehnanie vody na slávnosť Zjavenie Pána - 6.1.2023
Jasličková pobožnosť v Divíne - 25.12.2022
Polnočná sv. omša v Divíne - 25.12.2022
Požehnanie adventných vencov - Mýtna 27.11.2022
Odpust sv. Anny (nedeľa) - 31.7.2022
Odpust sv. Anny (sobota - sv. omša a krížova cesta) - 30.7.2022
Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda - Mýtna 5.7.2022
Rozlúčka s pánom kaplánom - Mýtna 26.6.2022
Rozlúčka detí s pánom kaplánom - Divín 24.6.2022
Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv - Divín 16.6.2022
Grilovačka na farskom dvore - 11.6.2022
Hubertská sv. omša - Divín 10.6.2022
Vigília Ducha Svätého - Divín 4.6.2022
Farská púť na horu Butkov a dreveného kostolíka v Ráztoke - 21.5.2022
Biela sobota - Divín 16.4.2022
Veľký piatok - Divín 15.4.2022
Požehnanie ratolestí na Kvetnú nedeľu - Divín 10.4.2022
Pobožnosť na cintoríne - Divín 1.11.2021
Misijný ruženec - Divín 22.10.2021
Poďakovanie za úrodu - Mýtna 3.10.2021
Sv. omša pri Fatimskej Panne Márii - Tuhár 26.9.2021
1. sväté prijímanie 8.8.2021 a 22.8.2021
Odpustová slávnosť sv. Anny - 25.7.2021
Odpustová slávnosť sv. Anny - krížová cesta - 24.7.2021
Odpustová slávnosť Cyrila a Metoda - 5.7.2021 Mýtna
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 3.6.2021
Mikuláš - 6.12.2020
Požehnanie adventných vencov - 28.11.2020
Rozlúčka s p. kaplánom - 11.10.2020
Rozlúčka detí s p. kaplánom - 9.10.2020
Sv. omša pri kaplnke Panny Márie - Tuhár 27.9.2020
Sedem chotárov - 15.9.2020
Sv. omša na Divínskych lazoch - 13.9.2020
Požehnanie školských tašiek - 11.9.2020
Sv. omša na Budinských lazoch - 30.8.2020
Odpust sv. Anny 26.7.2020
Odpust sv. Anny - 26.7.2020
Odpust sv. Cyrila a Metoda - 5.7.2020