Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Farnosť

Farnosť

Popis:

Rímskokatolícka cirkev – farnosť Divín
Dekanát: Dolný Novohrad
Diecéza: Rožňavská


Kňaz
:

Mgr. Roman Kupčák, farský administrátor