Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Pútnické miesto

Kaplnka sv. Anny  

V polovici 18. storočia bola v Divíne postavená zaujímavá sakrálna stavba – kaplnka svätej Anny. Stojí na cintoríne na južnej strane hradného kopca pod zrúcaninou hradu priamo pred jeho niekdajšou bránou. Stavba vznikla na podnet vtedajšieho miestneho farára Juraja Rudinca. Je to malá jednopriestorová stavba s polygonálnym uzáverom a s drevenou vežičkou. V roku 1780 bola obdarená odpustkami (9. júna 1780, pápež Pius VI.) a odpustové slávnosti sa konajú každoročne až do súčasnosti, najčastejšie cez víkend blízky dňu menu Anny (zvyčajne posledný júlový). V kanonickej vizitácii divínskej farnosti z roku 1912 sa uvádza, že kaplnka bola postavená z kameňov ruín divínskeho hradu a má jeden 15-kilogramový zvon. V kaplnke sa nachádza rokokový oltár, na ktorom je olejomaľba sv. Joachima a Anny. V klenbe je namaľovaná freska s tematikou „Regnum Marianum“ – sv. Štefan obetuje kráľovskú korunu Panne Márii. Kaplnku obklopuje cintorín z polovice 19. storočia. Sú tu pochovaní členovia rodu Zichyovcov, rôzni úradníci, farári a členovia miestnej honorácie.