Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Synodálna cesta vo farnosti

Rok 2024 - rok ovocia Ducha Svätého

V Rožňavskej diecéze začal rok so spoločným modlitbovým úmyslom, ktorý stanovil náš otec biskup Mons. Stanislav Stolárik: „Aby sme ako veriaci ľudia prinášali ovocie Ducha Svätého a s ním pokoj a Božie požehnanie do našich vzťahov.“ Tento úmysel, za ktorý sme sa v diecéze začali modliť, nemá ostať len na úrovni modlitby. To, o čo prosíme máme prejavovať v konkrétnom každodennom živote.