Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Synodálna cesta vo farnosti

SYNODÁLNA CESTA V NAŠEJ FARNOSTI

Úlohou každého pokrsteného je podieľať sa na aktívnom živote spoločenstva Cirkvi, preto Vás pozývame do farskej etapy synodálnej cesty.

Naši diecézni koordinátori pripravili materiály pre tri stretnutia vo farnostiach, ktoré nájdete na nižšie uvedených odkazoch. Pred každým stretnutím si prosím pozorne prečítajte pripravený materiál stretnutia a osobne nad danou témou porozmýšľajte (skúste nájsť odpovede na uvedené otázky). Takto pripravení budeme ľahšie a užitočnejšie prežívať jednotlivé stretnutia fyzicky ako spoločenstvo.

Prvé stretnutie bolo v piatok 11.3.2022 o 17:45 (po skončení sv. omše) vo Farskom kostole v Divíne.

Druhé stretnutie bolo v piatok 25.3.2022 po skončení sv omše vo Farskom kostole v Divíne.

Tretie stretnutie bolo v piatok 22.4.2022 po skončení sv omše vo Farskom kostole v Divíne.

PRIEBEH STRETNUTÍ1. STRETNUTIE2. STRETNUTIE3. STRETNUTIE

Ak sa niekto nemohol zúčastniť jednotlivých stretnutí fyzicky bolo možné zapojiť sa aj online vyplnením dotazníka príslušného stretnutia. 

 

ZÚČASTNENÝM ĎAKUJEME ZA AKTÍVNU SPOLUPRÁCU PRE SPOLOČNÉ DOBRO FARNOSTI, DIECÉZY I CELEJ CIRKVI!

Kompletné materiály a informácie o synode nájdete na tomto odkaze:

SYNODA

(oficiálna slovenská stránka synodálnej cesty)