Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Kontakt – Farský úrad

Kontakt

Adresa:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Divín
Mons. Konštantína Loju 649/63
985 52  DIVÍN
 
E-mail:
divin@burv.sk
 
Facebook:
 
Telefón:
+421 47 439 7306
 
Bankové spojenie:
IBAN: SK 860900 0000 0000 5932 4528
 
 
 

Budova farského úradu (fary) sa nachádza vedľa kostola a je známa hlavne slnečnými hodinami v priečelí budovy. Nie je možné presne zistiť, kedy bola postavená pôvodná budova, je však známe, že pochádza z obdobia baroka. Je to jednoduchá stavba, ktorá bola v roku 1761 rozšírená o byt pre kaplána, tzv. kaplánku a v tomto roku tu boli umiestnené aj zmieňované slnečné hodiny s chronostichonom. Hodiny okrem dekoratívnej funkcie plnia aj funkciu časomernú.