Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

static

Prežívame obdobie “cez rok”

Po skončení veľkonočného obdobia sme sa dostali do druhej časti obdobia cez rok (najdlhšej v liturgickom roku). Čakajú nás rôzne slávnosti, aj odpustové – na okolí dlhodobo známy farský odpust k úcte sv. Anny, a podobne. Od 1.7.2022 však farnosť bude fungovať v zmenenom režime, keďže kaplánske miesto sa v Divíne nateraz ruší. Filiálky Budiná a Tuhár sú spravované farnosťou Stará Halíč a v Divínskej farnosti zostali filiálky Ružiná a Mýtna. Aj tieto zmeny môžu, ba majú byť, podnetom na prehodnotenie svojho doterajšieho života viery a šancou na znova oživenie, či  prehĺbenie vzťahu s Bohom.

SLOVO PASTIERA a pozvanie rodín k modlitbe

(otec biskup sa nám prihovára – pozrite si nasledovné odkazy)

Slovo pastiera – list                 Pobožnosť – “Nazaretský dom”

Urobme, čo môžeme, ba máme urobiť: Pripojme sa k modlitbe a pôstu za mier!

Celý svet volá po mieri, pápež s biskupmi zvolávajú veriacich na duchovnú pomoc aby sa diabolská vojna zastavila…

Pozrite si ich výzvy / pozvania: APEL BISKUPOV , aj ďalšie na TKKBS .

Využime taktiež silu spoločnej modlitby v našej farnosti pri pobožnostiach krížovej cesty (v piatok a v nedeľu), adoráciách (vo štvrtok) a modlitbe posvätného ruženca (pred sv. omšami).

“Bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie.”

Takto je formulované jedno z tajomstiev Ruženca svetla, vyjadrujúce správy z Evanjelia, ktoré sme mali možnosť počuť na konci Vianočného obdobia a zároveň na začiatku Cezročného obdobia.

Vykročme teda aj my s plným nasadením a výbavou Božej milosti do bežného života. Skúsme ho žiť iným spôsobom než doteraz – podľa Božieho návodu na život, toho najlepšieho, aký môžeme mať. Kráčajme už inou cestou, podobne ako mudrci z Východu po stretnutí s Mesiášom. Cestou, ktorá sa vyhýba nástrahám číhajúcim na Boží plán s naším životom.

Boh je nám tieto Vianoce “bližšie”

Už pomerne dlho trvajú obmedzenia „normálneho“ života, ktorého súčasťou sú aj slávenia najväčších sviatkov. Po prvej Veľkej noci bez verejného slávenia nasledovali prvé Vianoce, potom zase druhá Veľká noc a teraz druhé Vianoce. Chvála Bohu už s pomerne veľkými možnosťami, no nie pre všetkých…

Prečo Boh toto dopúšťa? Kde nájsť radosť a útechu, keď aj práve toto všetko nemôžem…? Otázky, a im podobné, ktoré si prirodzene kladieme. A čo tak skúsiť nájsť radosť a útechu – blízkosť Boha práve v tomto, v týchto obmedzeniach, v tejto neistote, v tomto chaose… Práve v tomto, a práve na Vianoce je nám Boh bližšie než sme si mysleli!

Prečo? Stačí sa pozrieť triezvym – realistickým okom na udalosti narodenia Pána, ako nám ich opisuje Zjavenie. Začnime rodokmeňom Ježiša Krista: Okrem ľudí svätého života v ňom nájdeme aj poriadnych hriešnikov, tak mužov, ako aj ženy! Čakali by sme „čistý“ rod, no on taký vôbec nie je. Pokračujeme zvláštnym Micheášovým proroctvom o narodení Mesiáša v maličkom bezvýznamnom mestečku Betlehem. Nie v Jeruzaleme – centre života elity národa… Zvestovanie Márii?: Myslíte si, že nemala problém vysporiadať sa s existenčnými otázkami: Ako to vysvetlím Jozefovi?, Čo poviem rodine?, Čo povedia ľudia? Myslíte, že by jej niekto uveril, že práve ona čaká Mesiáša? Poďme ďalej k Jozefovi. Písmo uvádza, že bol „spravodlivý“ = milosrdný, preto odpúšťa Márii je „nepríjemnú“ situáciu a chce ju tajne prepustiť. Teda neverí, až neskôr ho Boh cez anjela oboznamuje s realitou, ktorej rovnako ako v prípade Márie je ťažké uveriť vzhľadom na dôsledky. Dalo by sa povedať, že majú „rodinné tajomstvo“: treba sa celý život tváriť, že je to ich spoločné dieťa, lebo kto by im uveril pravdu? Keď sa už zdá, že je všetko „naporidku“ prichádza povinnosť odísť do Betlehema kvôli úradnej záležitosti (sčítanie). Práve teraz, keď sa blíži pôrod? Mária napokon v Betleheme rodí, no v extrémne ťažkých a neľudských podmienkach. A neskôr? Nútený odchod do cudziny – do Egypta, preč z rodného kraja, len aby sa zachránil život dieťaťa. Myslíte, že tí dvaja sa nepýtali: Ako toto všetko mohol Boh dopustiť, keď to dieťa je jeho syn? Je to skutočne pravda? Ako sa môže Boh o nás, o neho nestarať?

Priatelia, Boh je nám preto tak blízko, lebo vstúpil do každej možnej ľudskej biedy a problému, aby ho vyriešil. Už jeho príchod na Zem bol súhrou “nepríjemných” okolností.  Ako povedal sv. Ján Pavol II. : „Iba Kristus vie, čo je v človeku, iba On mu rozumie.“ Práve v týchto neľahkých časoch je blízko a „vďaka“ týmto obmedzeným časom Ho vieme viac pochopiť. Buďme mu blízko tým čo prežívame, lebo on je tu!

POŽEHNANÉ SVIATKY PRÍCHODU BOHA V ĽUDSKOM TELE NA ZEM!

Príhovory svätého otca Františka počas návštevy Slovenska

Každá udalosť (etapa) života môže zoatať ako zatvorená kniha v poličke, na ktorej obsah neskôr zabudneme… Na nasledujúcom odkaze nájdete príhocory svätého otca počas jeho návštevy u nás. Slová “Kristovho vikára” si nezaslúžia zostať založené v poličke zabudunutia…

– PRÍHOVORY –

— História farnosti —

Pozrite si zaujímavo spracovanú históriu farnosti, ktorú z dostupných prameňov zozbieral a spísal miestny rodák Mikuláš Jakubove r. 1969