Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

static

Prežívame obdobie “cez rok”

Od 1.7.2022 farnosť funguje v zmenenom režime, keďže kaplánske miesto sa v Divíne zrušilo a filiálky Budiná a Tuhár sú spravované farnosťou Stará Halíč a v Divínskej farnosti zostali filiálky Ružiná a Mýtna. 

Príhovory svätého otca Františka počas návštevy Slovenska

Každá udalosť (etapa) života môže zoatať ako zatvorená kniha v poličke, na ktorej obsah neskôr zabudneme… Na nasledujúcom odkaze nájdete príhocory svätého otca počas jeho návštevy u nás. Slová “Kristovho vikára” si nezaslúžia zostať založené v poličke zabudunutia…

– PRÍHOVORY –

— História farnosti —

Pozrite si zaujímavo spracovanú históriu farnosti, ktorú z dostupných prameňov zozbieral a spísal miestny rodák Mikuláš Jakubove r. 1969