Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Ružiná

Ružiná – filiálka

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Assiského:

Drobné sakrálne objekty a kríže: