Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Sobota, 24. 9. 2022, 21:21 hod.
 liturgická farba Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Ružiná

Ružiná – filiálka

Rímskokatolícky kostol sv. Františka Assiského:

Drobné sakrálne objekty a kríže: