Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Sobota, 24. 9. 2022, 20:52 hod.
 liturgická farba Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Budiná

Budiná   – filiálka

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho:

Drobné sakrálne objekty a kríže: