Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Sobota, 24. 9. 2022, 21:01 hod.
 liturgická farba Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty