Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Pondelok, 6. 2. 2023, 09:29 hod.
 liturgická farba Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Tuhár

Tuhár – filálka

Rímskokatolícky kostol sv. Karola Boromejského:

Drobné sakrálne objekty a kríže: