Aktuálne obmedzenia vo farnosti

Linky

Sobota, 24. 9. 2022, 20:33 hod.
 liturgická farba Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza (spomienka) 
Dnešné liturgické texty

Tuhár

Tuhár – filálka

Rímskokatolícky kostol sv. Karola Boromejského:

Drobné sakrálne objekty a kríže: