Rok 2024
- rok ovocia Ducha Svätého

Linky

Tuhár

Tuhár – filálka

Rímskokatolícky kostol sv. Karola Boromejského:

Drobné sakrálne objekty a kríže: